028.6681.2333info@saigonttl.com

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG    


HỖ TRỢ KỸ THUẬT CÔNG TY ĐIỆN SÀI GÒN TTL

  Ngày Đăng : 04/04/2018 - 11:07 AM

Máy biến áp nhận tại kho thành phẩm Công ty Thiết bị điện kèm theo phiếu xuất xưởng có KCS xác nhận chất lượng đạt TCVN 1984-94, TCVN 1985-94, TCVN 5429-91, TCVN 5432-91, TCVN 4910-89, TCVN 5434-91, TCVN 6306-1997, TCVN 6099 tương đương IEC76 và các yêu cầu kỹ thuật khác của công ty.

Công ty Thiết Bị điện bảo hành trong một năm theo phiếu bảo hành.

Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày vận hành theo biên bản nghiệm thu đóng điện nhưng không quá 18 tháng kể từ ngày viết hóa đơn.

Phạm vi bảo hành: căn cứ biên bản sự cố do Điện Lực địa phương lập.

Nếu nguyên nhân do nhà sản xuất: Công ty Thiết Bị Điện sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành.

Nếu nguyên nhân do vận hành hoặc do khách quan: Công ty Thiết Bị Điện không chịu trách nhiệm bồi thường chi phí sửa chữa bảo hành.