• slide image
  • slide image

Tin Tức

Tập đoàn VNPT công bố một loạt thay đổi về tổ chức, nhân sự

Ngày Đăng : 06/04/2018 - 10:52 AM

mới đây đã công bố quyết định thành lập Công ty Công nghệ Thông tin VNPT, trực thuộc Tập đoàn VNPT (tên tiếng Anh là VNPT IT Company) trên cơ sở tổ chức lại nguồn lực, nhiệm vụ CNTT của Tập đoàn.

Theo đó, VNPT IT là đơn vị hạch toán phụ thuộc, đăng ký hoạt động dưới hình thức chi nhánh của doanh nghiệp.

Ông Ngô Diên Hy, TGĐ Tổng Công ty Truyền thông (VNPT Media) được điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc VNPT IT.

Ông Ngô Minh Luân, Phó Trưởng Ban CNTT và Dịch vụ giá trị gia tăng Tập đoàn VNPT được bổ nhiệm giữ chức Phó TGĐ VNPT IT.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, đại diện vốn của Tập đoàn, thành viên HĐQT, TGĐ Công ty Dịch vụ số liệu toàn cầu được bổ nhiệm giữ chức Phó TGĐ VNPT IT.

Ông Đào Xuân Hân, Kế toán trưởng Công ty Viễn thông quốc tế được bổ nhiệm giữ chức Kế toán trưởng VNPT IT.

Ông Dương Thành Long, Phó TGĐ Công ty Công nghệ Công nghiệp BCVT kiêm TGĐ Công ty TNHH cung cấp giải pháp dịch vụ giá trị gia tăng được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Quyền TGĐ Tổng Công ty Truyền thông (VNPT Media).

Tập đoàn VNPT cũng đã đồng thời công bố quyết định cơ cấu lại hoạt động kinh doanh quốc tế của Công ty Viễn thông Quốc tế. Theo đó, tách nhiệm vụ và nguồn lực của Công ty Viễn thông quốc tế trong khai thác vận hành VINASAT 1 và VINASAT 2 chuyển về Tổng Công ty Hạ tầng mạng (VNPT Net) quản lý.

VNPT I phần còn lại sau tách được chuyển về Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT Vinaphone), là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có nhiệm vụ kinh doanh dịch vụ viễn thông quốc tế và dịch vụ vệ tinh.

Thời điểm thực hiện bàn giao tính từ 1/4/2018. Việc bàn giao được thực hiện theo nguyên tắc nguyên trạng.

Ông Lâm Quốc Cường, Giám đốc Công ty Viễn thông quốc tế, trực thuộc Tập đoàn VNPT được điều động về nhận nhiệm vụ tại Tổng Công ty Dịch vụ viễn thông từ 1/4/2018. Ông Lâm Quốc Cường được bổ nhiệm Giám đốc Công ty Viễn thông Quốc tế trực thuộc Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông.

Ông Hồ Công Lâm, Phó TGĐ Công ty Viễn thông Quốc tế, trực thuộc Tập đoàn VNPT được điều động về nhận công tác tại Tổng Công ty Hạ tầng mạng (VNPT Net) từ 1/4/2018. Ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Phát triển mạng quốc tế - đơn vị hạch toán phụ thuộc, trực thuộc VNPT Net.

 

Bà Mai Linh Giang, Phó Giám đốc Công ty Viễn thông Quốc tế được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban nhân lực Tập đoàn VNPT.

Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng công bố quyết định sáp nhập Bệnh viện Phục hồi chức năng Bưu điện vào Bệnh viện Bưu điện. Thời điểm thực hiện bàn giao tính từ 1/4/2018. Việc bàn giao được thực hiện theo nguyên tắc nguyên trạng.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Bưu điện được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Bưu điện từ 1/4/2018.